Fastighetsservice

Föreningen har sedan april 2019 avtal med Upplands Boservice för fastighetsskötseln.
I avtalet ingår bland annat klippning av gräs på allmänna ytor, vårrenhållning med upptagning av grus, samt ogräsrensning av allmänna planteringar.

Även jourutryckning vid akuta fel sker via Upplands Boservice, läs mer under Felanmälan