Fastighetsservice

Föreningen har sedan april 2019 avtal med HSB för fastighetsskötseln.
(HSB hette tidigare Upplands Boservice)
I avtalet ingår bland annat klippning av gräs på allmänna ytor, vårrenhållning med upptagning av grus, samt ogräsrensning av allmänna planteringar.

Även jourutryckning vid akuta fel sker via HSB, läs mer under Felanmälan