Återvinningsstationer

Det finns två återvinningsstationer i området där det finns kärl för:

  • Brännbart
  • Kompost
  • Wellpapp
  • Tidningar
  • Plast
  • Glas
  • Metall