Felanmälan

  • För felanmälan av garantiärenden eller fel som föreningen ansvarar för att åtgärda, kontakta Styrelsen via, Felanmälan.

  • För akuta fel (ej värmepumpen), t.ex. vattenläckor och liknande kontakta HSB, telefon: 018-18 74 00 eller via www.hsb.se.

  • För fel på värmepumpen kontakta styrelsen som tar ärendet vidare.

  • För felanmälan av vitvaror, se bopärmen för kontaktuppgifter.

  • Vid problem med skadedjur kontakta styrelsen samt Nomor på telefon: 0771-122300. Föreningens försäkringsnummer ska då uppges, det hittas i infobrev 2019:10.