Trivselregler

 • Det ska vara tyst mellan 22-07
  -Ska du ha bjudning hemma får du gärna meddela grannarna innan.
 • Sophantering
  -Viktigt att källsortera i rätt kärl, missköts detta kan föreningen få böter.
  -Är kärlet fullt är det ej tillåtet att ställa påsar vid sidan om sopkärlet, titta om det finns plats i anda soprummet.
 • Parkering
  -Bör i första hand ske på egen uppfart.
  -Använd alltid din ordinarie parkering om du reser bort, undvik att uppta en gästparkering i onödan.
  -Bilar får ej parkeras på gatan utan ska stå på en gästparkering om den egna parkeringen är upptagen. Är samtliga gästparkeringar upptagna finns parkeringsplatser längs med Meteorvägen.
 • Håll efter föreningens mark
  -Vid alla gemensamma ytor önskar vi att vi håller efter med att plocka undan leksaker, cyklar och dyl. efter lek. Vägen ska alltid hållas fri från saker så att alla typer av fordon kan passera.